Comunicació i cobertura

Oficina Tècnica

Comunicació i cobertura radioelèctrica. Cobertura acústica. Redacció de projectes d’implantació.

Serveis

Projectes
d’implantació

Col·laborem en la redacció de projectes d’implantació, ajudant en el disseny, la justificació, la implantació i conservació dels plans d’emergència.

Estudiem tots els requeriments del pla d’emergències i realitzem un estudi detallat i justificatiu de la proposta adoptada, tenint en compte normatives i infraestructures existents.

Comptem amb el nivell de detall adequat per facilitar al màxim la correcta implantació dels equipaments necessaris i la comprovació del bon funcionament dels sistemes d’alarma i telecomunicacions per a gestionar qualsevol emergència.

Ens ocupem de la implantació del pla d’emergències en totes les seves fases:

  • Redacció prèvia del projecte d’implantació.
  • Direcció del projecte.
  • Instal·lació.
  • Posada en marxa.
  • Formació i divulgació a la població.

Lafcarr Project & Design disposa de llicència de software especialitzat per a la realització d’estudis de cobertura acústica basats en la Normativa ISO-9613 Attenuation of sound during propagation outdoors per a calcular el nivell de pressió sonora en les zones afectades per inundació. També llicència de software especialitzat per a l’estudi de cobertura radioelèctrica per dissenyar les comunicacions entre localitzacions de sirenes i sala d’emergència.

Serveis

Comunicacions i cobertura radioelèctica.

El nostre departament d’enginyeria disposa d’eines de simulació d’enllaços de comunicació i cobertura radioelèctrica per a qualsevol tipus de tecnologia (Ràdio VHF/UHF, Radioenllaços 15GHz, WIMAX, Wifi, Satèl·lit, etc.).

Serveis

Cobertura acústica.

El nostre departament d’enginyeria disposa de més de 15 anys d’experiència en disseny de simulació acústica exterior, replantejos de localització de sirenes d’avís, tant en àmbits rurals com urbans. S’analitza la cartografia local junt amb els edificis i zones d’afecció, determinant el número òptim de sirenes a instal·lar.

Realitzem els càlculs de cobertures acústiques i radioelèctriques, dissenyem les solucions de comunicacions a mesura de cada client, ajudem a la redacció dels plecs tècnics, els estudis de replanteig, analitzem cadascuna de les solucions plantejades i col·laborem en les certificacions oficials.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies