Divisió ambulàncies

S’ha dissenyat un sistema que facilita la gestió i l’assignació de serveis en l’àmbit del transport sanitari. El sistema té en compte les diverses condicions de transport dels pacients: si es requereix servei individual o col•lectiu, si un determinat servei requereix d’un tècnic sanitari de suport o si amb el conductor és suficient, etc.

El IrisAMB assegura el compliment de la normativa vigent en transport sanitari tenint en compte horaris de sortida i arribada, així com el temps de permanència d’un pacient a bord del vehicle.

Irisamb-software-para-ambulancias
es_Estructura-Irisamb

Entre les principals característiques destaquem:

 • Transmissió per GPRS o TETRA dels serveis programats als terminal mòbils dels vehicles corresponents, agilitzant enormement les tasques i al mateix temps reduint el número de trucades i errors en les assignacions dels serveis.
 • Té en compte la casuística particular del transport sanitari..
 • Visualització en temps real de tots els vehicles i el seu estat dels serveis associats.
 • Visualització gràfica de les rutes planificades automàticament..
 • Fàcilment integrable amb els sistemes existents del client..
 • Escalable per adaptar noves funcionalitats.
 • Obtenció d’informes: serveis realitzats, repostatge, jornades del personal, puntualitat dels serveis, rutes realitzades, etc.

Centre de control

Es tracta d’una eina única en el sector que permet una planificació i assignació de serveis de vehicles completament automàtica. Ofereix la possibilitat de realitzar una previsualització de les assignacions abans de la seva transmissió a les ambulàncies. Realitza un seguiment en temps real de com s’estan portant a terme els serveis mitjançant una interfície amigable i de comprensió ràpida.

Sistema de gestió

Visualització en temps real sobre el mapa de les ambulàncies que estan realitzant serveis, mostrant informació dels serveis que porta, de la composició del vehicle, estat de cada servei, etc.

 • Aplicació web multiusuari que permet l’ús del sistema de forma simultània.
 • Suporta diferents perfils d’usuari amb diferents privilegis.
 • Integració completa amb les bases de dades existents del client (entrada de serveis, composició dels vehicles, …).
 • Control de conflictes, detecta solapaments entre jornades, mateix servei assignat a diferents ambulàncies, etc.
 • Validació i visualització en mapa d’una ruta planificada, detectant la impossibilitat temporal d’una ambulància per realitzar els serveis assignats.
 • Definició de les diferents franges horàries de treball d’un vehicle amb el seu corresponent personal i equip.
 • Obtenció d’informes de planificació, serveis realitzats, repostatge, jornades del personal, rutes realitzades, etc.
Planificació automàtica

Potent mòdul de planificació automàtica adaptat a les necessitats del transport sanitari. Proporciona un llistat particularitzat per a cada ambulància, mostrant un llistat dels serveis assignats per ordre d’execució.

 • Permet previsualitzar les rutes calculades sobre el mapa.
 • Possibilitat de llançar varies planificacions al mateix temps.
 • Optimitza la ruta segons diferents paràmetres (número de vehicles, distància a recórrer, zona, etc.).

Aquest mòdul té en consideració:

 • Les restriccions i normativa establertes per el transport sanitari.
 • El temps de desplaçament entre punts obtingut de forma real sobre mapa de carreteres.
 • Tipologia del vehicle (numero de places, lliteres, cadires de rodes, personal a bord, etc.).
 • Tipus de servei (individual, col•lectiu, …).
 • Tripulació associada al vehicle.
 • Temps de càrrega i descàrrega de pacients en funció de la seva condició de trasllat.

Terminal en ambulància

El terminal a l’ambulància va equipat amb pantalla tàctil i tecles de funcionalitat directa, ofereix la possibilitat de commutar entre diferents modes segons l’horari diürn o nocturn. La integració es total dins dels sistemes existents del client i es escalable per adoptar noves funcionalitats.

Logos-irisamb

Navegador GPS i telefonia
 • Recerca de rutes.
 • Posicionament i marcatge de punts d’interès.
 • Informació de càmeres de tràfic en ruta.
 • Cartografia Tele Atlas.
 • Instruccions de navegació parlades en diferents idiomes.
 • Mapes en 3D.
 • Recepció, registre de trucades, agenda i mans lliures.
 • Etc.
Serveis i missatgeria
 • Recepció automàtica dels serveis a realitzar.
 • Validació de l’estat de cada servei en temps real i amb geo posició.
 • Missatgeria associada al servei i missatgeria lliure.
 • Informe d’estat i detalls del serveis.
 • Etc.
Marcatge i repostatge
 • Inici de sessió codificat per cada conductor.
 • Sistema de fitxatge i registre de descansos.
 • Integrable amb sistemes de registre alternatius (RFID, banda magnètica,…).
 • Control de volum de combustible, quilòmetres, import i proveïdor.
 • Etc.