Divisió policia

La divisió de policia de Lafcarr Project & Design ofereix un sistema que permet tot tipus de comunicacions i eines específiques dels cossos de seguretat i ordre públic, des del ‘Centre de control’ fins al ‘Terminal embarcat’ en el vehicle.

- Terminal embarcat.

Permet consultar històrics delictius, matrícules, estat d’una denuncia i qualsevol altre informació introduïda a la base de dades de la policia. Des del terminal es pot activar o desactivar una gravació, consultar vídeos antics o bé posar en marxa les càmeres deixant el vehicle en mode intel•ligent i sense ocupants.

- Centre de control.

Plataforma web des de la que es pot establir comunicació amb tots els terminals, consultar la seva posició sobre mapa i veure en quin estat es troben. També permet consultar l’històric de gravació o bé visualitzar en temps real les càmeres d’un vehicle.

POL.GIS

  • El Sistema Intel•ligent de Video vigilància o SIV es un sistema desenvolupat exclusivament per la video vigilància, gravació digital intel•ligent i supervisió remota. Permet diverses configuració segons la tipologia del vehicle (camuflat, múltiples càmeres, cotxe patrulla, etc.).

POL.SIV

  • El Sistema d’Informació Geogràfica o GIS permet consultar en temps real i sobre mapa la posició actual de tots els terminals en els vehicles. Reportant informació com velocitat, temps que un vehicle està parat, estats dels serveis que ha realitzat o té pendent de realitzar, etc.

Autentificació i marcatge

Accés mitjançant codi per a cada usuari amb diferents permisos segons el grau de responsabilitat. Controla l’inici i el final de la jornada, descans, esmoçars, etc.

Consulta de base de dades

Integració amb els servidors de BBDD del client per a la consulta de dades com matrícules, antecedents, etc.

Missatgeria

Recepció i enviament de missatges entre el terminal i el centre de control. Suporta diferents tecnologies com TETRA, GSM, GPRS, WIFI.

Navegació i cartografia

Anàlisis, guiat i optimització de rutes tant ON-ROAD com OFF-ROAD. Posicionament i càlcul de rutes en ortofotomapes i cartografia vectorial. Integració amb el mòdul de serveis, capaç d’interpretar automàticament la direcció d’origen i destí del servei.

Serveis i denúncies

Recepció des del centre de control dels serveis i denúncies. Integració amb el navegador per determinar la ruta més òptima.