Risc d’inundació

Les inundacions són el risc més freqüent i amb més impacte econòmic-social del mon. La ruptura d’una presa o embassament es d’escassa freqüència, però son capaces de generar danys molt importants sobre la població i el medi ambient.

Les disposicions legals actuals cataloguen les diferents preses en A,B i C, essent les classificades A o B les que tenen la obligatorietat de realitzar un Pla d’Emergències i la seva implantació. El compliment de totes les directives de seguretat i protecció que es detallen en el Pla d’Emergències d’Inundació o Projecte d’Implantació requereixen un disseny del sistema d’emergències que afecta a múltiples tecnologies.

Hem aplicat la nostra experiència, coneixement i innovació al disseny d’un sistema totalment integral, amb plataformes de software web obertes a sistemes de comunicacions i gestió, amb el que aconseguim facilitar l’estudi i la implantació de la millor solució. Sempre pensant en la senzillesa en la utilització i l’economia de manteniment.