Risc químic i industrial

Segons estableix el R.D. 1254/1999 i modificacions posteriors (R.D. 119/2005 i R.D. 948/2005), “les empreses que tinguin substàncies perilloses a les seves instal•lacions han de controlar els riscos associats a aquestes arribant a un alt nivell de protecció per a les persones, els bens i el medi ambient”.

Les mesures d’autoprotecció son vitals per limitar els efectes en el cas que es produeixi una explosió. Analitzar els riscos i aplicar les mesures de prevenció constitueix una tasca prioritària.

A Lafcarr Project &Design disposem d’eines per al disseny del Pla d’Emergències exterior, tant fent referència a l’avís a la població com la pròpia gestió de l’emergència.