Date:June 27, 2014

Ponència LAFCARR en Jornades Tècniques ATEBA

L’Institut de l’Ingenieria d’Espanya va acollir ahir les Jornades Tècniques de l’Associació Tècnica Espanyola de Basses y Petites Preses (ATEBA) titulades com “Situació actual de la redacció i implantació de Plans d’Emergència en basses”. Ricardo Carreras, gerent de LAFCARR Project & Design, va oferir una ponència en la que es destacaven les propostes per a externalitzar serveis que ofereix l’empresa als titulars de basses i preses. De bona acollida entre els asistents, els nostres productes i serveis són de gran ajuda per a donar solució a la normativa RD 9/2008 d’obligada aplicació al nostre país.

Ateba

LAFCARR Project & Design és lider l’implantació de Plans d’Emergència per risc d’inundació i químic-industrial. Ens comprometem amb els titulars de basses i preses per a acompanyar-los en tots els processos d’aplicació de la normativa RD 9/2008. Sabem que les distintes etapes de compliment de la llei no són fàcils d’aplicar per a aquells que desconeixen la tecnologia existent, la normativa a complir, els  recursos a aportar, les tarees de mantenimient… Doncs, una llarga experiència i més de 100 projectes (nacionals i internacionals) avalen el cononeixement de l’empresa amb el sector.