PYME Innovadora

Lafcarr Project & Design SL rep el reconeixement com a PYME Innovadora

SELLO PYME

Aquesta iniciativa del Ministeri d’Economia i Competitivitat cerca posar en valor a les PYME, afavorir la seva identificació i ajudar a la formulació posterior de polítiques específiques d’I+D+i.

Lafcarr Project & Design aposta per l’innovació i destina recursos específics a tasques d’I+D+i que li permeten complir amb estratègies de creixement i sostenibilitat reconegudes per les institucione europees.

Amb l’actual distinció ministerial de PYME Innovadora es reconeixen molts anys de treball e inversió en I+D+i. L’empresa pot ara compatibilitzar la deducció fiscal i la bonificació a les quotes de la Seguretat Social de la despesa que representen els treballadors dedicats en exclussiva a tasques d’I+D+i.

Des de la seva fundació l’any 2005 l’empresa ha esdevingut un referent al sector de les emergències en el disseny de sistemes d’alerta, comunicació industrial i mobilitat intel·ligent. Els departaments de consultoria i enginyeria de l’empresa ofrereixen nombroses solucions tant de software com d’hardware que donen solució a clients nacionals i internacionals subjectes a situacions d’emergència per risc químico-industrial, per risc d’inundació-tsunamis, per risc nuclear, etc.