Solucions personalitzades

Productes i Solucions

Adaptem els nostres productes per aconseguir les millors solucions.

Sistemes d’alerta

Els sistemes d’alerta immediata (SAT) de Lafcarr mantenen un bon equilibri tecnològic, ni massa simples com per no complir el seus objectius, ni massa complexes que no es puguin mantenir sense ajuda externa.

Per al seu disseny es tenen en compte 3 elements; coneixement i mapeig d’amenaces, monitorització d’esdeveniments imminents i procés de difusió a la població.

Integrem tant elements externs com nous, per a poder completar la informació i alimentar els sistemes d’ajuda a la decisió, permetent així alinear les dades del territori amb la previsió del risc, a fi de conèixer els elements vulnerables a una determinada acció o fenomen, i gestionar la total protecció.

Els nostres sistemes permeten realitzar un control i seguiment de les emergències, així com l’alerta i la notificació a la població en cas d’evacuació o confinament, tant per àrees extenses com per zones reduïdes.

Ajuda a la decisió

El nostre objectiu és proporcionar una visió panoràmica de l’ajuda a la presa de les decisions i la seva aplicació en la gestió de l’emergència i en la planificació de les contramesures amb la fi de mitigar les conseqüències d’un accident.

Els sistemes d’ajuda a la decisió creats per Lafcarr són una eina fonamental per a la gestió de qualsevol emergència. Permeten la captació automatitzada de valors, així com el posterior anàlisi i correlació de dades per a una millor capacitat de decisió en situacions crítiques.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies