Software de

Ajuda a la decisió

iDAM. SCADA COMSIR.

Productes i solucions

IDAM

El software IDAM és un nou concepte d’administració de les infraestructures hidràuliques (preses, embassaments o basses), que integra en una única plataforma la gestió de la seguretat, emergències i manteniment.

L’objectiu de la plataforma és donar solució remota a tots els elements d’explotació d’una presa o embassament: control de plans d’emergència, gestió d’avingudes, aplicació del pla de manteniment, supervisió per vídeo vigilància, organització de l’arxiu tècnic, visualització i tractament de les dades d’auscultació.

Permet un ús més intuïtiu de la tecnologia disponible en cada explotació hidràulica i redueix els costos anuals d’implantació i conservació dels elements, i a més, simplifica les tasques a realitzar pels operaris i fa més fiable la seva feina permetent una supervisió remota de tots els elements.

Mòduls inclosos en la plataforma:

Mapa

Fitxa Tècnica

Arxiu Tècnic

Pla d’Emergència

Sistemes d’Alerta

Auscultació

Manteniment

Vídeo Vigilància

Mòduls inclosos en la plataforma:

Mapa

Fitxa Tècnica

Arxiu Tècnic

Pla d’Emergència

Sistemes d’Alerta

Auscultació

Manteniment

Vídeo Vigilància

Productes i solucions

SCADA COMSIR

La plataforma de telecontrol SCADA COMSIR és una solució modular desenvolupada per Lafcarr, orientada a la gestió integral de plans d’emergència per riscos tecnològics o naturals, risc químic, industrial o mèdic, trencaments de preses o basses, etc. Inclou mòduls de telecontrol, gestió de procediments i comunicacions, notificacions, gestió, conservació i suport d’incidències (SAT).

Proporciona informació a temps real, incidències i historials de diversos dispositius. Gestiona comunicacions redundants amb absoluta versatilitat en tecnologies ràdio PMR – TETRA, DMR, GPRS, VSAT… i permet l’adaptació a protocols estàndard, propis o solucions de tercers. Facilita la gestió de comunicacions, el control i la monitorització de sistemes d’avís, així com els procediments i la traçabilitat del pla d’emergències.

Permet el telecontrol de sirenes d’avís, sensors tòxics, estacions meteorològiques, càmeres vídeo, sensors d’auscultació, panells informatius o qualsevol altre dispositiu i/o sensor incorporat com a recurs en els plans d’emergència.

SAC Mòdul de manteniment i conservació

SAC es un mòdul de ComSIR que ofereix al client un servei automàtic per a la gestió d’incidències, manteniment i recursos programats per a cada solució. Amb l’avançat sistema de notificació intel·ligent tots els dispositius de la xarxa informen automàticament en cas d’error d’operativitat o activitat fora dels paràmetres normalitzats. Aquesta informació és analitzada pel SAC que automàticament classifica la gravetat i alerta els serveis de manteniment.

Mòdul de control remot

Mòdul dissenyat per al control de numerosos dispositius remots utilitzats en els Plans d’Emergència. Proporciona informació a temps real sobre els incidents i informes. Gestiona les comunicacions redundants amb una versatilitat absoluta en tecnologies radio UHF/VHF, TETRA, GPRS/3G, VSAT, etc.

A més a més, realitza un control i seguiment dels sistemes d’alerta, els procediments i la traçabilitat dels plans d’emergència, així com el control a distància de: sirenes d’alerta, sensors de gasos tòxics, estacions meteorològiques, càmeres de vídeo, taulers informatius o qualsevol altre dispositiu i/o sensor incorporat com a recurs en els plans d’emergència.

GEP Gestor del Pla d’Emergències

El mòdul GEP satisfà les necessitats dels plans d’emergència, simplifica la seva execució i augmenta la seva fiabilitat. Sempre complint la normativa i amb traçabilitat absoluta.

Productes i solucions

Adquisició i tractament de dades

Som especialistes en l’automatització i tractament de dades en infraestructures com preses, basses i plantes industrials. Oferim la possibilitat d’instal·lació de nous sensors i instrumentació, o bé la integració i automatització en cas que ja existeixin. Recopilem les dades de forma automàtica per al seu posterior anàlisi i tractament, que es pot realitzar directament en la nostra plataforma iDam o en sistemes de supervisió SCADA desenvolupats a mesura.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Informa’t dels nostres serveis

Manteniment d’infraestructures. Projectes i Estudis.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies